Povestea Noastră

În toamna anului 1999 am pornit cu un grup de adolescenți căutând să creștem în cunoașterea lui Iisus și să-L facem cunoscut și altora. O bună parte dintre noi provenim dintr-o biserică evanghelică cu un puternic accent pus pe evanghelizare. În acest context, mulți dintre noi am înțeles ce înseamnă să îl cunoști pe Iisus și să fii ucenic al Lui. În decursul a 9 ani grupul a crescut și s-a diversificat incorporând adolescenți, studenți și familii tinere. În cadrul grupului nostru s-a născut și a crescut dorința de a experimenta biserica într-un mod cât mai asemănător cu ceea ce citim în Noul Testament. În același timp ne doream să vedem cât mai mulți oameni care să-L cunoască și să-L experimenteze pe Iisus în cadrul unei comunități creștine sănătoase.

În acest context, în toamna anului 2008 o bună parte dintre noi am început plantarea unei noi biserici locale. Am început cu mult entuziasm și siguranță în propria strategie. Însă Dumnezeu ne-a smerit și ne-a învățat o serie de lecții practice în primii noștri ani de existență. Am învățat că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți; am învățat că Iisus este capul/șeful bisericii și noi toți suntem membre ale trupului Său chemați să acționăm în dependență de El; am înțeles chemarea radicală a lui Iisus de a-I fi ucenici; am învățat dependență de Dumnezeu prin rugăciune și importanța umblării la pas cu Duhul Sfânt. Am început să vedem implicațiile practice ale faptului că oamenii sunt biserica, nu clădirea sau slujba religioasă. Aceasta ne-a făcut să ne focalizăm pe urmarea lui Iisus împreună în ritmurile vieții.

Numele nostru, Missio Dei, este o expresie în limba latină care înseamnă “Dumnezeul Misionar” sau “Misunea lui Dumnezeu.” Credem că Dumnezeu este prima persoană care a inițiat o misiune de proporții cosmice. El a creat o lume perfectă dar din cauza păcatului lui Adam și al Evei, lumea aceea perfectă a fost și continuă să fie profund afectată. Ulterior, tot Dumnezeu a venit în această lume ostilă și “pe când eram noi încă păcătoși Iisus a murit pentru noi” (Romani 5:8). Planul lui Dumnezeu este ca într-o zi întreaga Lui creație să fie restaurată (Romani 8:20-25, Apocalipsa 21,22). În prezent El salvează și restaurează oameni pe care Îi cheamă în misiunea Lui. Am ales numele acesta pentru că ne aduce aminte că povestea noastră se împletește cu Misiunea lui Dumnezeu.

Viziunea Noastră

Este să-L glorificăm pe Dumnezeu printr-o mișcare de plantare de biserici misionale în București și dincolo de acesta. Ne dorim să vedem orașul nostru împânzit de comunități de oameni care trăiesc ca familia lui Dumnezeu cu misiunea de a restaura toate lucrurile la o relație bună cu Dumnezeu Tatăl iubind, slujind, și îngrijind oamenii așa cum a făcut-o Iisus.

Identitate

În Iisus avem o nouă identitate bazată pe ce-a făcut El pentru noi, care dictează felul în care trăim. Ce facem decurge din cine suntem. Noua noastră identitate are 4 aspecte simultan adevărate.

 

Familie

 

Slujitori

 

Ambasadori

 

Ucenici

Familie

Suntem copii ai lui Dumnezeu care trăim și îngrijim unul de altul ca o familie sănătoasă

(Geneza 12:1-3; Ioan 1:12-13; Romani 12:10-16).

Dumnezeu și-a dorit de la începutul creației un popor care să-L reflecte pe El astfel încât, tot mai mulți oameni să înțeleagă dragostea Lui de Tată pentru întreaga creație. Iisus a spus ca toți aceia care umblă in căile lui Dumnezeu sunt adevărata Lui familie. Încrezându-ne în Iisus, în sacrificiul Lui pentru păcatele noastre și în învierea Lui, noi suntem copii ai lui Dumnezeu și deci, frați și surori unii cu alții. Învățăm împreună să umblăm în căile lui Iisus și ne dăm socoteală unii altora pentru trăirea noastră.

Slujitori

Suntem slujitori ai lui Dumnezeu contribuind la împlinirea nevoilor altora ca mod de viață

(Matei 20:25-28; 25:31-46; Ioan 13:1-17; Filipeni 2:5-11; 1 Petru 2:16)

Deși era Dumnezeu creator, Iisus a decis să devină om și a trăit această viață divino-umană ca slujitor al tuturor. El este exemplul suprem de slujire cu dragoste și sacrificiu pentru cei mai nevrednici oameni. Pentru noi este un privilegiu și o provocare să-L urmăm pe Iisus, punând nevoile altora mai presus de nevoile noastre.

Ambasadori

Suntem trimiși de Dumnezeu să restaurăm lucrurile așa cum le vrea El

(Ioan 1:14; 20:21; Coloseni 1:19; 2 Corinteni 5:17-21)

Dumnezeu Tatăl L-a trimis pe Iisus pe Pământ cu misiunea de a restaura toate lucrurile la o bună relație cu Tatăl. El s-a născut și a trăit pe Pământ ca om și Dumnezeu, astfel încât oamenii au putut să vadă și să experimenteze cum este Dumnezeu. În același fel, noi suntem trimiși de Dumnezeu să aratam Lumii cum este El, contribuind la restaurarea tuturor lucrurilor la o bună relație cu Dumnezeu Tatăl.

Ucenici

Suntem urmași ai lui Iisus responsabili atât pentru dezvoltarea noastră cât și a altora

(Luca 2:52; Matei 28:18-20; Efeseni 4:11-13; 2 Timotei 2:2)

Iisus creștea atât fizic cât și în înțelepciune și cunoaștere. El a învățat de la rabini, fiind in comunitate, dar și prin timpul Lui constant de interacțiune cu Tatăl. Iisus a ales un grup restrâns de ucenici pe care i-a invățat cum să umble în căile Lui. Aceeași chemare ne-o adresează și nouă astăzi. Credem că suntem responsabili să creștem în dezvoltarea noastră holistică (spirituală, educațională, fizică, mentală, relațională, emoțională) și să îi ajutăm și pe alții în acest proces.

Ce Credem

Credem că Sfintele Scripturi, atât Noul Testament cât și Vechiul Testament sunt inspirate de Duhul Sfânt, fără nicio eroare în manuscrisele originale, infailibil, și că reprezintă autoritatea finală în tot ce ține de credință și practică (Ps. 119:16; 2 Tim. 3:16; 1 Pet. 1:21).

Credem într-un singur Dumnezeu adevărat, neschimbător, Creator al tuturor lucrurilor existând etern în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt (Maleahi 3:6; Apoc. 4:8; Col. 1:17; 2 Cor. 13:14).

Credem că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar din cauza păcatului lui Adam a fost despărțit de Dumnezeu, a căpătat o natură păcătoasă și a primit sentința morții. Drept urmare, omul este pierdut fără nicio șansă de a se salva de sub mânia lui Dumnezeu. El poate fi salvat doar prin credința în jertfa de ispășire a lui Iisus Cristos(Gen.:127; Efes. 2:1; Rom. 3:23; 1 Cor. 15:20-23).

Credem în Domnul Iisus Cristos, om și Dumnezeu, născut din fecioară, fără păcat și perfect, singurul Mântuitor. Credem că El a purtat vina păcatelor noastre în trupul Său pe cruce, a înviat din morți, s-a înălțat la cer și stă acum la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi. Credem în întoarcerea în trup a Domnului Iisus cu putere și glorie (Evrei 1:8; Ioan 19:28; Col. 1:15; Luca 1:35; Matei 1:18; Evrei 4:15; 1 Petru 2:24; 1 Cor. 15:3-8; Faptele Apostolilor 1:9-11; Romani 8:34).

Credem că mântuirea este un dar de la Dumnezeu oferit în mod suveran, prin har, tuturor celor care se pocăiesc și își pun credința în Domnul Iisus Cristos. Toți cei care se încred în El sunt născuți din nou prin Duhul Sfânt și deci mântuiți pe baza sângelui vărsat de Iisus la cruce(Efeseni 2:8; 1:7; Faptele Apostolilor 3:19; 1 Petru 1:3; 1 Ioan 3:1).

Credem în Dumnezeu Duhul Sfânt, care Îl glorifică pe Iisus, convinge oamenii de păcat și locuiește în fiecare creștin aducând convingere, iluminare, sfințire, putere și călăuzire în viață și lucrare (Ioan 15:26; 16:8-11; 3:5; 14:17; Faptele Apostolilor 13:1-4; 1 Cor. 12:4-6; 2 Tim. 1:7; Efeseni 5:18).

Credem în adevarata Biserică a lui Iisus compusă din oameni care, prin credința salvatoare in Iisus, au fost regenerați de Duhul Sfânt și sunt uniți împreună formând Trupul lui Iisus iar El este Capul. Cristos a poruncit Bisericii să facă ucenici din toate popoarele ducându-se în toată lumea, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, și învățându-i să păzească tot ceea ce El le-a poruncit. Botezul cu apă și Cina Domnului sunt practici ale Bisericii, acestea nefiind modul prin care cineva este mântuit (Mat. 28:19; Faptele Apostolilor 2:42; Coloseni 1:18; 1 Cor. 11:23-26).

Credem în învierea în trup a tuturor oamenilor fie mântuiți, fie nemântuiți; cei care sunt mântuiți înviați spre viața veșnică împreună cu Dumnezeu, și cei nemântuiți înviați spre pedeapsa separării eterne de Dumnezeu (Ioan 5:22-29; Ps. 16:11; Apocalipsa 20:12-15).

Credem în întoarcerea personală, vizibilă, iminentă și triumfătoare a lui Cristos. Aceasta este speranța binecuvantată a creștinului și este un adevăr vital care produce în cel credincios o viață sfântă și o slujire loială (Evrei 10:37; Faptele Apostolilor 1:11; 1 Tesaloniceni 4:16; Apocalipsa 1:7; 1 Ioan 3:3).

O Parte din Echipa Noastră

Sorin Deac

Pastor

Adiel Bunescu

Pastor

David Miu

Pastor