top of page
MISSIO DEI
CE CREDEM
SCROLL DOWN

Credem în Domnul Iisus Cristos, om și Dumnezeu, născut din fecioară, fără păcat și perfect, singurul Mântuitor. Credem că El a purtat vina păcatelor noastre în trupul Său pe cruce, a înviat din morți, s-a înălțat la cer și stă acum la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi. Credem în întoarcerea în trup a Domnului Iisus cu putere și glorie. (Evrei 1:8; Ioan 19:28; Col. 1:15; Luca 1:35; Matei 1:18; Evrei 4:15; 1 Petru 2:24; 1 Cor. 15:3-8; Faptele Apostolilor 1:9-11; Romani 8:34).

Credem că mântuirea este un dar de la Dumnezeu oferit în mod suveran, prin har, tuturor celor care se pocăiesc și își pun credința în Domnul Iisus Cristos. Toți cei care se încred în El sunt născuți din nou prin Duhul Sfânt și deci mântuiți pe baza sângelui vărsat de Iisus la cruce. (Efeseni 2:8; 1:7; Faptele Apostolilor 3:19; 1 Petru 1:3; 1 Ioan 3:1).

Credem în Dumnezeu Duhul Sfânt, care Îl glorifică pe Iisus, convinge oamenii de păcat și locuiește în fiecare creștin aducând convingere, iluminare, sfințire, putere și călăuzire în viață și lucrare. (Ioan 15:26; 16:8-11; 3:5; 14:17; Faptele Apostolilor 13:1-4; 1 Cor. 12:4-6; 2 Tim. 1:7; Efeseni 5:18).

Credem că Sfintele Scripturi, atât Noul Testament cât și Vechiul Testament, sunt inspirate de Duhul Sfânt, fără nicio eroare în manuscrisele originale, infailibil, și că reprezintă autoritatea finală în tot ce ține de credință și practică. (Ps. 119:16; 2 Tim. 3:16; 1 Pet. 1:21).

Credem într-un singur Dumnezeu adevărat, neschimbător, Creator al tuturor lucrurilor existând etern în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. (Maleahi 3:6; Apoc. 4:8; Col. 1:17; 2 Cor. 13:14).

Credem că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar din cauza păcatului lui Adam, a fost despărțit de Dumnezeu, a căpătat o natură păcătoasă și a primit sentința morții. Drept urmare, omul este pierdut fără nicio șansă de a se salva de sub mânia lui Dumnezeu. El poate fi salvat doar prin credința în jertfa de ispășire a                            lui Iisus Cristos. (Gen.:127; Efes. 2:1; Rom. 3:23; 1 Cor. 15:20-23).

MISSIO DEI
sau
MISIUNEA LUI DUMNEZEU
bIBLE50.jpg
cecredem.png

Credem în adevarata Biserică a lui Iisus compusă din oameni care, prin credința salvatoare in Iisus, au fost regenerați de Duhul Sfânt.  Împreună formează Trupul lui Iisus, iar El este Capul.

 

Cristos a poruncit Bisericii să facă ucenici din toate popoarele ducându-se în toată lumea, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ceea ce El le-a poruncit. Botezul cu apă și Cina Domnului sunt practici ale Bisericii, acestea nefiind modul prin care cineva este mântuit. (Mat. 28:19; Faptele Apostolilor 2:42; Coloseni 1:18; 1 Cor. 11:23-26).

Credem în învierea în trup a tuturor oamenilor fie mântuiți, fie nemântuiți; cei care sunt mântuiți înviați spre viața veșnică împreună cu Dumnezeu, și cei nemântuiți înviați spre pedeapsa separării eterne de Dumnezeu. (Ioan 5:22-29; Ps. 16:11; Apocalipsa 20:12-15).

Credem în întoarcerea personală, vizibilă, iminentă și triumfătoare a lui Cristos. Aceasta este speranța binecuvantată a creștinului și este un adevăr vital care produce în cel credincios o viață sfântă și o slujire loială (Evrei 10:37; Faptele Apostolilor 1:11; 1 Tesaloniceni 4:16; Apocalipsa 1:7; 1 Ioan 3:3).

bottom of page