DESPRE
BISERICA
MISSIO DEI
SCROLL DOWN
 
MISSIO DEI
sau
MISIUNEA LUI DUMNEZEU
POVESTEA  NOASTRĂ

În toamna anului 1999 am pornit cu un grup de adolescenți căutând să creștem în cunoașterea lui Iisus și să-L facem cunoscut și altora. O bună parte dintre noi provenim dintr-o biserică evanghelică cu un puternic accent pus pe evanghelizare. În acest context, mulți dintre noi am înțeles ce înseamnă să Îl cunoști pe Iisus și să fii ucenic al Lui.

 

În decursul a 9 ani grupul a crescut și s-a diversificat încorporând adolescenți, studenți și familii tinere. În cadrul grupului nostru s-a născut și a crescut dorința de a experimenta biserica într-un mod cât mai asemănător cu ceea ce citim în Noul Testament. În același timp ne doream să vedem cât mai mulți oameni care să-L cunoască și să-L experimenteze pe Iisus în cadrul unei comunități creștine sănătoase.

În acest context, în toamna anului 2008 o bună parte dintre noi am început plantarea unei noi biserici locale. Am început cu mult entuziasm și siguranță în propria strategie. Însă Dumnezeu ne-a smerit și ne-a învățat o serie de lecții practice în primii noștri ani de existență.

 

Am învățat că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți; am învățat că Iisus este capul/șeful bisericii și noi toți suntem membre ale trupului Său chemați să acționăm în dependență de El; am înțeles chemarea radicală a lui Iisus de a-I fi ucenici; am învățat dependență de Dumnezeu prin rugăciune și importanța umblării la pas cu Duhul Sfânt.

 

Am început să vedem implicațiile practice ale faptului că oamenii sunt biserica, nu clădirea sau slujba religioasă. Aceasta ne-a făcut să ne focalizăm pe urmarea lui Iisus împreună în ritmurile vieții.

Numele nostru, Missio Dei, este o expresie în limba latină care înseamnă “Dumnezeul Misionar” sau “Misunea lui Dumnezeu.” Credem că Dumnezeu este prima persoană care a inițiat o misiune de proporții cosmice.

El a creat o lume perfectă dar din cauza păcatului lui Adam și al Evei, lumea aceea perfectă a fost și continuă să fie profund afectată. Ulterior, tot Dumnezeu a venit în această lume ostilă și “pe când eram noi încă păcătoși Iisus a murit pentru noi” (Romani 5:8).

Planul lui Dumnezeu este ca într-o zi întreaga Lui creație să fie restaurată (Romani 8:20-25, Apocalipsa 21,22). În prezent El salvează și restaurează oameni pe care Îi cheamă în misiunea Lui. Am ales numele acesta pentru că ne aduce aminte că povestea noastră se împletește cu Misiunea lui Dumnezeu.

IDENTITATEA  NOASTRĂ
ÎN IISUS
avem
O NOUĂ
IDENTITATE

Este bazată pe ce-a făcut El pentru noi. Ea dictează felul în care trăim. Ce facem decurge din cine suntem. Noua noastră identitate are 4 aspecte simultan adevărate.

 • Suntem copii ai lui Dumnezeu care trăim și îngrijim unul de altul ca o familie sănătoasă

  Geneza 12:1-3; Ioan 1:12-13;

  Romani 12:10-16

  Dumnezeu și-a dorit de la începutul creației un popor care să-L reflecte pe El astfel încât, tot mai mulți oameni să înțeleagă dragostea Lui de Tată pentru întreaga creație. Iisus a spus ca toți aceia care umblă in căile lui Dumnezeu sunt adevărata Lui familie. Încrezându-ne în Iisus, în sacrificiul Lui pentru păcatele noastre și în învierea Lui, noi suntem copii ai lui Dumnezeu și deci, frați și surori unii cu alții.

  Învățăm împreună să umblăm în căile lui Iisus și ne dăm socoteală unii altora pentru trăirea noastră.

 • Suntem slujitori ai lui Dumnezeu contribuind la împlinirea nevoilor altora ca mod de viață

  Matei 20:25-28; 25:31-46; Ioan 13:1-17; Filipeni 2:5-11; 1 Petru 2:16

  Deși era Dumnezeu creator, Iisus a decis

  să devină om și a trăit această viață

  divino-umană

  ca slujitor al tuturor.

   

  El este exemplul suprem de slujire cu dragoste și sacrificiu pentru cei mai nevrednici oameni.

   

  Pentru noi este un privilegiu și

  o provocare să-L urmăm pe Iisus,

  punând nevoile altora mai presus de nevoile noastre.

 • Suntem trimiși de Dumnezeu să restaurăm lucrurile

  așa cum le vrea El

  Ioan 1:14; 20:21; Coloseni 1:19; 2 Corinteni 5:17-21

  Dumnezeu Tatăl L-a trimis pe Iisus pe Pământ cu misiunea de a restaura toate lucrurile la o bună relație cu Tatăl.

   

  El s-a născut și a trăit pe Pământ ca om și Dumnezeu, astfel încât oamenii au putut să vadă și să experimenteze cum este Dumnezeu.

   

  În același fel, noi suntem trimiși de Dumnezeu să aratam Lumii cum este El, contribuind la restaurarea tuturor lucrurilor la o bună relație cu Dumnezeu Tatăl.

 • Suntem urmași ai lui Iisus responsabili atât pentru dezvoltarea noastră cât și a altora

  Luca 2:52; Matei 28:18-20; Efeseni 4:11-13; 2 Timotei 2:2

  Iisus creștea atât fizic cât și în înțelepciune și cunoaștere. El a învățat de la rabini, fiind in comunitate, dar și prin timpul Lui constant de interacțiune cu Tatăl. Iisus a ales un grup restrâns de ucenici pe care i-a invățat cum să umble în căile Lui.

  Aceeași chemare ne-o adresează și nouă astăzi. Credem că suntem responsabili să creștem în dezvoltarea noastră holistică (spirituală, educațională, fizică, mentală, relațională, emoțională) și să îi ajutăm și pe alții în acest proces.

TRĂIM
si
transmitem
MESAJUL
LUI IISUS
ECHIPA  NOASTRĂ

Adiel Bunescu

 • Facebook

Pastor

Sorin Deac

 • Facebook

Pastor

David Miu

 • Facebook

Prezbiter

Marius Georgescu

 • Facebook

Prezbiter

Vlad Vintilă

 • Facebook

Prezbiter